Renske Geurink is in 2007 afgestuurd als orthopedagoog aan de Universiteit Leiden. Momenteel is zij aan het eind van haar opleidingstraject tot orthopedagoog-generalist. In haar opleidingstraject is veel scholing gericht geweest op het jonge kind (tot 6 jaar), the Infant Mental Health (IMH) en het werken met het gehele gezinssysteem (systeemtherapie).

Renske is naast orthopedagoog ook Theraplay® Practitioner. Theraplay® is een therapie met als doel het versterken en (op)bouwen van de hechtingsrelatie tussen ouders en kind, het vergroten van zelfvertrouwen, het vertrouwen in elkaar en stimuleren van een speelse betrokkenheid op elkaar.

In de afgelopen jaren heeft Renske een brede werkervaring opgedaan in onderwijs, jeugdzorg en in de specialistische GGZ. Renske heeft lange tijd gewerkt bij Centrum Autisme Rivierduinen, waarbij ze veel gewerkt heeft met kinderen en jongeren met autisme (en hun ouders). Daar is zij ook geschoold in het werken met Pivotal Response treatment, een behandeling voor kinderen die weinig gericht zijn op anderen en moeite hebben om contact te maken.

Registratie:

NVO 8754

Theraplay® Practitioner

Ik houd mij aan de beroepscode van de NVO (Nederlandse vereniging voor pedagogen en onderwijskundigen).