Renske Geurink is in 2007 afgestuurd als orthopedagoog aan de Universiteit Leiden en is sinds eind 2018  orthopedagoog-generalist NVO. In haar opleidingstraject is veel scholing gericht geweest op het jonge kind (tot 6 jaar) en het werken met het gehele gezinssysteem (systeemtherapie). Om zich verder te specialiseren is zij momenteel bezig met het opleidingstraject tot Infant Mental Health specialist, om haar vaardigheden en kennis op het gebied van het jonge kind, zijn/haar ouders en de onderlinge relatie te verdiepen.

Renske is naast orthopedagoog-generalist NVO ook Theraplay® Practitioner. Theraplay® is een therapie met als doel het versterken en (op)bouwen van de hechtingsrelatie tussen ouders en kind, het vergroten van zelfvertrouwen, het vertrouwen in elkaar en stimuleren van een speelse betrokkenheid op elkaar. Per oktober 2018 is Renske gestart als Theraplay supervisor en trainer- in-opleiding en op die manier verbonden aan de Theraplay Academie.

In de afgelopen jaren heeft Renske een brede werkervaring opgedaan in onderwijs, jeugdzorg en in de basis en specialistische GGZ. Renske heeft lange tijd gewerkt bij GGZ Rivierduinen (Centrum Autisme), waarbij ze veel gewerkt heeft met kinderen en jongeren met autisme (en hun ouders). Daar is zij ook geschoold in het werken met Pivotal Response treatment, een behandeling voor kinderen die weinig gericht zijn op anderen en moeite hebben om contact te maken.

Registratie:

Orthopedagoog Generalist NVO 8754

Theraplay® Practitioner

Ik houd mij aan de beroepscode van de NVO (Nederlandse vereniging voor pedagogen en onderwijskundigen).