Spel is voor kinderen een bekende manier om zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken en helpt kinderen te communiceren over hoe zij hun wereld bekijken en ervaren. Speltherapie is een behandelmethode waarbij de ontwikkeling van kinderen weer op gang gebracht kan worden, moeilijke situaties een plek geboden wordt en waar kinderen ontdekken welke oplossingen er allemaal zijn. Naast speltherapie wordt altijd ouderbegeleiding gegeven om zo de verbinding tussen de therapie en thuis te maken.