Vanaf 2015 is er een onderscheid in de financiering van de zorg voor jeugdigen (tot 18 jaar) en volwassenen(vanaf 18 jaar).

Jeugdigen

Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. De gemeente is nu verantwoordelijk voor preventie, ondersteuning, begeleiding, hulpverlening en behandeling bij problemen in het gezond opgroeien van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dit betekent dat niet de zorgverzekeraar, maar de gemeente de behandeling betaalt voor cliënten onder de 18 jaar. 

Gemeente Haaglanden

Er is een contract afgesloten voor jeugdhulp binnen de basis GGZ, met de samenwerkende gemeentes in Haaglanden (www.H10inkoop.nl). Kinderen en jongeren onder de 18 kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van de gemeente als de zorg valt onder de basis GGZ.

Hiervoor is in ieder geval een verwijzing van de huisarts, kinderarts of jeugdteam van de gemeente naar de basis GGZ noodzakelijk. Vervolgens vraag ik bij de gemeente een toewijzing aan. Als aan de voorwaarden wordt voldaan (onder andere: geldige verwijzing, cliënt woonachtig in de betreffende gemeente) wordt deze toegekend en  kan de hulp rechtstreeks worden gedeclareerd bij de gemeente.

Wanneer het een verwijzing voor de specialistische GGZ betreft, werkt gezinspraktijk Geurink nauw samen met praktijk Slingerland (beiden gevestigd op van Boetzelaerlaan 136). 

Heeft u vragen, neem dan contact op.

Vrij toegankelijke zorg

Verder werk ik als vrijgevestigd orthopedagoog-generalist in de vrij toegankelijke zorg. Dit heeft als nadeel dat u de hulp niet kan declareren bij de zorgverzekering, maar het heeft ook voordelen;

  • Behandeling kan zonder verwijzing door een huisarts of vanuit het jeugd- en gezinsteam
  • We hoeven beide niet te voldoen aan administratieve eisen van de zorgverzekeraar/gemeente
  • Het is flexibel waardoor nog beter maatwerk mogelijk is

Uiteraard is uw privacy gewaarborgd. Voor de tarieven neem gerust contact op, dan kan ik een indicatie geven van de kosten.

(jong)Volwassenen (18-23 jaar)

De zorg voor (jong)volwassenen kan onder verdeeld worden in verzekerde en niet verzekerde zorg. Momenteel heeft Gezinspraktijk Geurink geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars.

Wanneer u zorg wenst, zult u deze zelf moeten betalen. Na een eerste gesprek wordt een inzichtelijke prijsopgave voor de hoogte van de kosten van de gewenste behandeling/onderzoek. Het tarief van een behandelafspraak is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Afspraak verzetten of annuleren

Indien u niet kunt komen op uw afspraak, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per mail door te geven zodat de vrij gekomen tijd benut kan worden. Laat u dit na, dan wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 50,- per uur (‘no show’) en worden niet vergoed.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betalingsvoorwaarden zie de Algemene_voorwaarden NVO die geldend zijn voor deze praktijk.