Wat is theraplay?

Theraplay is psychotherapie gericht op de ouder-kind relatie. Deze behandeling kent zijn oorsprong in Amerika en heeft de gehechtheidstheorie als uitgangspunt. Doel is vooral het versterken en (op)bouwen van de hechtingsrelatie tussen ouders en kind, het vergroten van zelfvertrouwen, het vertrouwen in elkaar en stimuleren van een speelse betrokkenheid op elkaar. Uitgangspunt van Theraplay is dat de ouder-kind relatie van groot belang is voor een gezonde ontwikkeling. Theraplay helpt daarbij en richt zich op 4 essentiële kenmerken in de ouder-kind relatie: Structuur, Betrokkenheid, Verzorging en Uitdaging. Omdat voor een kind spel het middel is om zich uiten, gevoelens te delen en contact te maken wordt dit gebruikt om het onderlinge contact te verbeteren en meer invloed uit te kunnen oefenen op het gedrag van het kind.  Kenmerkend voor Theraplay is dat de ouder volledig betrokken wordt bij de behandeling. Samen met ouder en kind probeert de therapeut te ontdekken wat er niet goed gaat in de ontwikkeling van het kind en hoe je als ouder daarbij ingezet kan worden om hierin verbetering te brengen.

Theraplay wordt ingezet bij:

Er zijn veel redenen om een Theraplay behandeling te starten; het kan gaan om milde problematiek, waarbij enkele sessies voldoende zijn om ouder en kind weer op het plezierige spoor te krijgen, maar Theraplay wordt ook ingezet bij meer ernstige problemen, zoals een verstoorde gehechtheidsrelatie als gevolg traumatische ervaringen, een moeizame start als baby, of bij pleeg- en adoptiegezinnen.

* Boosheid, agressie, opstandig, controlerend en/of dominant gedrag van het kind
* Angstig, verlegen, teruggetrokken gedrag en/of te aanhankelijk en claimend gedrag van het kind* Hechtingsproblemen als gevolg van adoptie of uithuisplaatsing(en); een geschiedenis van trauma en/of verwaarlozing
* Problemen in de ouder-kind relatie als gevolg van (echt)scheiding of het wegvallen van een van de ouders.
* Kinderen met ontwikkelingsproblemen, zoals ASS, ADHD of een verstandelijke beperking.
* Opvoedingsonzekerheid van de ouder(s): doe ik het wel goed?

Informatie deels afkomstig van de site van Theraplay Nederland. Voor meer informatie over Theraplay wordt verwezen naar deze site.

Theraplay in Gezinspraktijk Geurink

Sinds 2017 ben ik volledig gecertificeerd Theraplay® Practioner. Ik ben betrokken bij de Theraplay Academie en sinds oktober 2018 ben ik in opleiding tot Theraplay supervisor®. Daarnaast verzorg ik als trainer de opleidingsdagen van de Theraplay® opleiding. Deze doe ik zowel voor de Theraplay Academie als voor de Rino Groep (Utrecht).